Обръщение от Красимир Евтимов - Председател на БФСТ

Уважаеми дами и господа,

След три годишно оттегляне от всички ръководни постове и комисии,след продължителен размисъл и анализ и по молба и предложение на милеещи за спортните танци колеги се съгласих да поема отговорния пост - Председател на БФСТ. На 28.08.2010 г. на Общото събрание всички бяхме с ясното съзнание, че Федерацията е достигнала най-ниската си точка на съществуване.

Още в понеделник и вторник (30,31.08.2010г.) започнах срещи и консултации с началниците на дирекции към МФВС: Финансово управление, Спорт за високи постижения, Административно и правно обслужване, Главен счетоводител, Отговорника за БФСТ към МФВС и други. Поисках срещи с Министърът на спорта, както и с бившите Председатели на БФСТ. Направих и справка в Градския и Районен съд за заведени дела към и от БФСТ.

За съжаление ситуацията се оказа много по-лоша от очакваното. Финансовото състояние на БФСТ е повече от катастрофално. Към момента се дължат десетки хиляди левове, а се очакват още много искове от МФВС, фирми и от Съда. Въпреки личните си познанства с много хора от ръководството на МФВС, останах с впечатление, че БФСТ е напълно отписана в техните очи. Накратко положението е следното:

  • 1. БФСТ дължи 35 000 лв. към МФВС, които трябва да връща заради нецелево изразходване на средства по договор за 2008г. Двата анекса за връщане и разсрочване са подписани от бившето ръководство и от 01.08. вече е трябвало да внесем първата вноска от 2700 лв., а днес 01.09.2010 г. трябва да се внесе втората. В момента в МФВС се подготвя и анекс за 2009г., с който БФСТ трябва да връща 18 000 лв. поради невнесени отчети за второ и трето тримесечие, отчет за субсидии на клубове и нецелево изразходване на средства по договор. След 31.12.2010 г. ще трябва да се връщат около 68 800 лв. поради липса на финансово-отчетни документи за разходи през 2010г. Финансовия отчет за шестмесечието на 2010г. не е внесен в нужния срок (31.07.) и вече е спряно финансирането по договор с МФВС. Още преди няколко месеца без никой да знае е намалена държавната субсидия с 10 %. Договора за 2010г. е защитен толкова „успешно” че е намален от 130 000 на 88 000 лв.
  • 2. С вх.№ 14-2-0022-1 от 27.08.2010г. в БФСТ е получена покана-иск за доброволно издължаване на 91 400лв. към организатора на Гала вечер и шампионат – фирма „Ен Джи Партнърс”.
  • 3. От КК „Албена” са получени неизплатени фактури за над 7 000 лв.
  • 4. Не е изплатен и наем към зала „Универсиада” за проведения през месец март 2010 г. I-ви кръг на Държавен шампионат в размер на 2200 лв.
  • 5. В най-скоро време ще има затруднения с плащането на интернет, наем -офис, консумативи, заплати за щатните служители.
  • 6. Заведени са вече и първите дела срещу БФСТ (№38 927 от 2010г.) от бившият технически секретар и се очаква иск и от „Ен Джи Партнърс”.
  • 7. Не се знае и колко договори, анекси, заеми и други тепърва ще изскочат като бомби със закъснител.

Не се определям като съдник за това кой, как и защо е довел Федерацията до това състояние. Както разбирам от проведените разговорите в МФВС и с бившия Председател, във федерацията има малка група хора, които са искали да я съсипят със злонамерени действия само и само за да бъдат махнати няколко души от УС. Към такива хора трябва да бъдем твърди и крайни.

Членовете на УС със своето бездействие също имат голяма вина за сегашното положение.

Въпреки тежката и безнадеждна ситуация аз оставам и ще работя до край. Но борбата за оцеляване на Федерацията не трябва да бъде само лична война на Председателя.Затова се обръщам за подкрепа към Всички обичащи спортните танци - треньори, съдии, родители, деятели и състезатели. Готов съм по всяко време да обсъждам с Вас предложения и идеи. Имам остра нужда от юридическа и счетоводна помощ.

Надявам се до няколко месеца с общи усилия, да стабилизираме БФСТ и да я изведем от тази тежка ситуация. А когато това стане аз да мога отново с чест и достойнство да се оттегля от ръководството.

01.09.2010г.

С уважение: Красимир Евтимов

Публикувано на: 01.09.2010