Проект-рамка за разработване на стратегия за развитие

Съгласно заложената точка 3 за разглеждане на предстоящото Общо събрание на 16.02.2008 г. в София - "Приемане на рамка за разработване на Стратегия за развитие на БФСТ за периода 2008-2012", предоставяме на Вашето внимание ПРОЕКТ - РАМКА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА БФСТ за обсъждане.

Моля тези от Вас, които имат предложения или допълнения по този проект да ги изпратят на e-mail: bdsf.office@yahoo.com в офиса на БФСТ до 12.00 часа на 15.02.2008 г.

 

ПРОЕКТ

Рамка за разработване стратегия за развитие на БФСТ

 

1. Рекламиране и популяризиране на спортните танци

1.1. Засилване връзките с телевизиите и другите медии за популяризиране на спортните танци.

ЕВРОВИЗИЯ – организиране на поредица от национални конкурси съвместно с БНТ по подобие на „Българската песен за Евровизия”.Заключителен конкурс в София и избор на представителна българска двойка.

БНТ е потвърдила участието си през 2008 г., като проекта се финансира по равно между БНТ и БФСТ.

1.2 Целенасочена работа за включване на спортните танци като елемент в системата на образованието.Разработване и приемане на програма с МОН

1.3 Популярно представяне на спортните танци чрез шоу-програми за привличане на повече деца в школите и спонсори.

1.4 Популяризиране на социалните танци сред хората на средна възраст

2. Реформа в подготовката на тренъорите и съдиите

За да има непрекъснат процес на обучение и усвояване на световните стандарти в спортните танци като единствено възможен път за подготовка на цяла генерация от спортни двойки на световно ниво.

Първи етап: Създаване на център за подготовка и квалификация на треньори. Привличане на авторитетни международно признати треньори за преподаватели ,както и на известни български учени и специалисти . Лицензиране на Центъра от Министерството на образованието и на ДАМС. Издаване на дипломи за провоспособност на инструктори и треньори.

Втори етап: Въз основа на препоръката и обещанието за подкрепа от г-н Карлос Фрайтаг - Президент на IDSF разширяване на дейноста като център на Балканите.

3. Укрепване и повишаване равнището на Национален отбор

Продължаване на централизираната подготовка с организиране на периодични семинари с определените треньори.

Целево участие на НО в престижни IDSF International турнири

Определяне на индивидуални стипендии за децентрализираната подготовка на шампионите на България състезатели над 19 год. И младежи.

Стартиране на Програма ОЛИМПИЙСКИ НАДЕЖДИ:

Създаване на Детско-юношески проекто национален отбор „ОЛИМПИЙСКИ НАДЕЖДИ” и целево финансиране на централизирана подготовка и тренировъчни лагери-семинари,водени от топ специалисти.

4. Реформа в турнирите

Всички турнири в страната с изключение на Държавното първенство първи ранг да се предоставят за организиране от клубовете.

БФСТ ОРГАНИЗИРА, АДМИНИСТРИРА И ФИНАНСИРА САМО ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО, ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВНИ ПЪРВЕНСТВА, КУПИ И СЪПЪТСТВАЩО ГИ СЪСТЕЗАНИЕ С РАНГ „BULGARIAN OPEN”!

Да се приложи практиката на световната федерация – турнирите да се предоставят чрез конкурс на клуб, който има опит и ресурси да ги организира, спазвайки правилата и изискванията на федерацията.

4.1.Държавно първенство - Първи ранг

Провежда се на две части /в гр.София/ в първото шестмесечие на календарната година в съответствие с Европейските и Световни първенства. Администрира се и се финансира от БФСТ. Съдийства се от авторитетни международни съдии, предложени от Съдийския съвет и утвърдени от УС.

4.2. IDSF ТУРНИРИ

Домакин - организатор се определя на база конкурс след разглеждане на оферти от КСТ и се утвърждават от УС на БФСТ. Финансират се от КСТ с финансовата подкрепа на Федерацията. Администрира се от БФСТ. Съдийския панел на IDSF Турнири се предлага от КСТ и Съдийския съвет и се утвърждава от УС.

4.3 ЗОНОВИ ПЪРВЕНСТВА И ТУРНИРИ ЗА КУПА БЪЛГАРИЯ

КСТ организатор се избира чрез конкурс на база оферта, при доказан опит и материални и финансови възможности да организира и проведе турнира на нивото на стандартите заложени от БФСТ. Финансират се от КСТ с финансовата подкрепа на БФСТ.

5. Реформа в съдийството

За да има обективно и безпристрастно съдийство, предпоставка да станат спортните танци олимпийски спорт, което е предпоставка за доверието на спортисти и техните родители в спорта.

Реформа в системата на придобиване статут на съдия. Възможност на всички спортисти – шампиони и класирали се до трето място при аматъори, след приключване на спортно - състезателната си дейност да получат ускорено квалификация на тренъор или съдия по спортни танци! Да се даде път на младите съдии, скъсяване на сроковете за израстване на един млад съдия до най-висок лиценз. Квота за младите съдии за да трупат практика и опит.

Прозрачен начин за определяне на съдийските комисии!Прозрачност при подбора и предлагане на съдии за придобиване на IDSF лиценз. Система за непрекъснато повишаване квалификацията на съдиите

Промяна на съдийски правилник за подобряване на възможността за повишаване на съдийските лицензи и демократична система за получаване на съдийски права.

Подбор на чуждестранните съдии за ДП и за международните турнири в България на база приета от УС стратегия за обективно съдийство, промоциране на българските спортни двойки, укрепване връзките с други спортни федерации и съхраняване на установени традиции.

6. Организационно развитие

Основна концепция:

6.1.Професионален офис на федерацията

Работещ с екип от Щатни служители - не членуващи и представляващи пряко Клубове по спортни танци

Ген.секретар

Спортен директор / нова длъжност-бивш състезател, треньор, деятел запознат с дейноста на БФСТ/ пряко ангажиран със спортно –състезателната дейност на БФСТ

Офис менажер

Хонорувани служители

Отговорник Международна дейност

Счетоводител

Офиса изпълнява на практика решенията на УС, подпомага работата на съдийски и тренъорски съвет и дейноста на другите комисии и помощни органи на БФСТ, Национален отбор и т.н. Оказва съдействие на КСТ.

6.2. Управителен съвет

Председател и Ген. Секретар - не членуващи и представляващи пряко Клубове по спортни танци

Членове – Представители на КСТ, Обществени организации и бизнеса

Баланс между членовете на УС,които представляват КСТ и външни членове

УС на БФСТ - приоритети и по-важни задачи :

Да организира ДП, да организира националния отбор –подготовка и участие в СП и ЕП, да организира подготовката и квалификацията на тренъори, съдии, секретарски комисии и мениджъри на клубове, да се води текуща ранг-листа за всички възрастови групи, методическа помощ за клубовете, работа с медиите и с държавните институции и участие в работата на световната федерация, сътрудничество с другите танцови стилове и т.н социални танци

6.3. Съдийски и треньорски съвет :

Засилване ролята на комисиите при вземане на решения свързани със спортно състезателната дейност

6.4 Клубовете по спортни танци

КСТ да се отворят за привличане не само на спонсори, но и на инвеститори, за да се привлекат ресурси и да се инвестира в изграждане на специализирана база за тренировки, да има силни школи за подготовка на състезатели от всички възрастови групи.

Социалното танцуване в школите към КСТ да се развива като масова основа за подбор на талантливи и качествени спортни двойки.

7. Финансова рамка

7.1. Увеличаване на приходите чрез:

 • приходи от реклама и рекламни права от съвместни проекти с БНТ
 • привличане на генерален спонсор и други рекламодатели
 • увеличаване на субсидията от ДАМС
 • IDSF Албена да не носи загуби в случай че се организира от БФСТ

7.2. Запазване и намаляване на финансовата тежест за клубовете и състезателите (реално намаляване като се има предвид инфлацията от 12,5% за 2007 г. и очаквана инфлация от 7-8% за 2008 г.):

 • запазване на годишния членски внос на КСТ (редуциране за асоциираните членове)
 • премахване на таксите на състезателите за участие в ДП

7.3.Приоритетно насочване на разходите за:

 • подготовка и участие на Национален отбор в СП и ЕП
 • определяне на индивидуални стипендии за шампионите и вицешампионите състезатели над 19 год. и младежи
 • целево финансиране на програмата ОЛИМПИЙСКИ НАДЕЖДИ
 • финансиране на таксата за организиране на Евровизия EURO DANCE CONTESТ
 • субсидиране на КСТ учредени в обществена полза чрез ДАМС
 • финансово подпомагане на всички клубове, които организират зонови първенства, турнири за купа България и международни турнири (IDSF OPEN)

8. Сътрудничество с други организации развиващи танците като спорт и социална изява

БФСТ да отправи покана към всички танцови организации в България (салса, латино, рокендрол, професионална асоциация и др.) за създаване на НАЦИОНАЛЕН ТАНЦОВ СЪВЕТ (КОНФЕДЕРАЦИЯ) с основни цели:

 • популяризиране на танцовото движение
 • организиране на танцови фестивали
 • популяризиране на идеята на IDSF за създаване на световна федерация на спортните танци (WDSF) до 2011 г.
 • използвайки статута на БФСТ като единствена лицензирана и призната от държавата федерация по спортни танци да се предостави възможност и на другите спортни организации да провеждат легитимни държавни първенства.

9. Развитие и укрепване на Професионалната лига

Стимулиране на спортните двойки завършващи аматъорската си състезателна дейност да продължават като професионалисти.

Сътрудничество с Професионалната асоциация при спазване на принципите на БФСТ в интерес на развитие на професионализма в спортните танци.

10. Активно участие в IDSF

Подкрепа на идеята за създаване на Европейска федерация по спортни танци (EDSF), като сдружение на федерациите от Европа членуващи в IDSF.

Активно участие на БФСТ в EDSF

Подкрепа на реформаторската политика на IDSF целенасочена за признаване на спортните танци като Олимпийски спорт.

Публикувано на: 13.02.2008