Учредително събрание на Комисия на състезателите

На 08.10.2017 г. от 15:00 ч. в гр. Стара Загора, Военен клуб – ул. Августа Траяна No 23 ще се проведе Учредителното събрание на Комисия на състезателите въз основа на Годишно общо събрание на ТК на БФСТ, проведено на 07.04.2017 г. и Редовно заседание на ТС на БФСТ, проведено на 04.09.2017 г.

Право на участие – всички състезатели по спортн танци над 16 годишна възраст.

Дневен ред:

  1. Информация и презентация на възможностите за развитие на Младежка неправителствена организация.
  2. Международни измерения – информация.
  3. Избор на ръководство
  4. Определяне на функциите, цели и задачи на Комисията.

Публикувано на: 07.09.2017