- 08.06.2013 .


XVII

ROTARY CLUB - 2013

, , Rotary Club - ""
-

:

 • 9E, 11E, 13E
 • 11D, 13D, 15D, 18D+D
 • 13C, 15C, 18C+C
 • 15B-La, 15B-St, 18B+B-La, 18B+B-St
 • 18A+A-La, 18A+A-St

:

 • 19 . - La St
 • - La St
 • - La St
 • - La St

:

08 2013 .

:
08.06.2013 . ()
I - : 13, 15, 18+C, 15B La, 15B St, 18+B-La, 18+B-St, 18A+A-La, 18A+-St
09:30 - 10:00
10:30
II - : 9, 11, 13, 11D, 13D, 15D, 18D+D
15:00 - 16:00
16:30
18:30 ,

: , , 19 .

:

 • 20 E, D C
 • 15 B A - 1
 • 20 B A - 2

:

 • 20 1

: - 07.06.2013 .

:

. 088 877 6690 -
e-mail: floreta@mail.bg