Untitled Document

ДП I ранг

02.07.2015 - 03.07.2015

Състезателни категории

Категория Дата Резултати
ДП I ранг - Съст. над 19 г. - La   02.07.2015 Класиране   Оценки   Хиксове
ДП I ранг - Съст. над 19 г. - St   03.07.2015 Класиране   Оценки   Хиксове
ДП I ранг - Съст. над 19 г. - Комбинация   03.07.2015 Класиране   Оценки   Хиксове
ДП I ранг - Съст. до 21 г. - La   02.07.2015 Класиране   Оценки   Хиксове
ДП I ранг - Съст. до 21 г. - St   02.07.2015 Класиране   Оценки   Хиксове
ДП I ранг - Съст. до 21 г. - Комбинация   03.07.2015 Класиране   Оценки   Хиксове
ДП I ранг - Младежи - La   02.07.2015 Класиране   Оценки   Хиксове
ДП I ранг - Младежи - St   02.07.2015 Класиране   Оценки   Хиксове
ДП I ранг - Младежи - Комбинация   03.07.2015 Класиране   Оценки   Хиксове
ДП I ранг - ЮСВ - La   02.07.2015 Класиране   Оценки   Хиксове
ДП I ранг - ЮСВ - St   02.07.2015 Класиране   Оценки   Хиксове
ДП I ранг - ЮСВ - Комбинация   03.07.2015 Класиране   Оценки   Хиксове
ДП I ранг - ЮМВ - La   02.07.2015 Класиране   Оценки   Хиксове
ДП I ранг - ЮМВ - St   02.07.2015 Класиране   Оценки   Хиксове
ДП I ранг - ЮМВ - Комбинация   03.07.2015 Класиране   Оценки   Хиксове
ДП I ранг - Деца II - La   02.07.2015 Класиране   Оценки   Хиксове
ДП I ранг - Деца II - St   02.07.2015 Класиране   Оценки   Хиксове
ДП I ранг - Деца II - Комбинация   03.07.2015 Класиране   Оценки   Хиксове
ДП I ранг - Деца I - La   02.07.2015 Класиране   Оценки   Хиксове
ДП I ранг - Деца I - St   02.07.2015 Класиране   Оценки   Хиксове
ДП I ранг - Деца I - Комбинация   03.07.2015 Класиране   Оценки   Хиксове
ДП I ранг - Сеньори - La   02.07.2015 Класиране   Оценки   Хиксове
ДП I ранг - Сеньори - St   03.07.2015 Класиране   Оценки   Хиксове
ДП I ранг - Фри стайл - La   02.07.2015 Класиране   Оценки   Хиксове
ДП I ранг - Фри стайл - St   03.07.2015 Класиране   Оценки   Хиксове

 

Статистика:

Брой участвали двойки (по регистрация):399
От тях уникални:164
Участвали клубове по спортни танци или държави:подробно