Untitled Document

Hebar Cup 2015

15.05.2015 - 17.05.2015

Състезателни категории

Категория Дата Резултати
WDSF International Open Latin   17.05.2015 Класиране   Оценки   Хиксове
WDSF International Open Standard   16.05.2015 Класиране   Оценки   Хиксове
WDSD Youth Open Latin   16.05.2015 Класиране   Оценки   Хиксове
WDSD Youth Open Standard   17.05.2015 Класиране   Оценки   Хиксове
Under 21 - La   15.05.2015 Класиране   Оценки   Хиксове
Under 21 - St   15.05.2015 Класиране   Оценки   Хиксове
Rising Stars - La   17.05.2015 Класиране   Оценки   Хиксове
Rising Stars - St   16.05.2015 Класиране   Оценки   Хиксове
Junior II - La   17.05.2015 Класиране   Оценки   Хиксове
Junior II - St   16.05.2015 Класиране   Оценки   Хиксове
Junior I - La   17.05.2015 Класиране   Оценки   Хиксове
Junior I - St   16.05.2015 Класиране   Оценки   Хиксове
Junuior I+II - 6 Dances   15.05.2015 Класиране   Оценки   Хиксове
Junior II Basic - La   17.05.2015 Класиране   Оценки   Хиксове
Junior II Basic - St   16.05.2015 Класиране   Оценки   Хиксове
Junior I Basic - La   17.05.2015 Класиране   Оценки   Хиксове
Junior I Basic - St   16.05.2015 Класиране   Оценки   Хиксове
Juvenile I+II - 6 Dances   15.05.2015 Класиране   Оценки   Хиксове
Juvenile II - La   16.05.2015 Класиране   Оценки   Хиксове
Juvenile II - St   17.05.2015 Класиране   Оценки   Хиксове
Juvenile I - La   16.05.2015 Класиране   Оценки   Хиксове
Juvenile I - St   17.05.2015 Класиране   Оценки   Хиксове
18A+A - La   15.05.2015 Класиране   Оценки   Хиксове
18A+A - St   15.05.2015 Класиране   Оценки   Хиксове
18B+B - La   15.05.2015 Класиране   Оценки   Хиксове
18B+B - St   15.05.2015 Класиране   Оценки   Хиксове
18C+C   16.05.2015 Класиране   Оценки   Хиксове
15C   16.05.2015 Класиране   Оценки   Хиксове
13C   16.05.2015 Класиране   Оценки   Хиксове
18D+D   16.05.2015 Класиране   Оценки   Хиксове
15D   16.05.2015 Класиране   Оценки   Хиксове
13D   16.05.2015 Класиране   Оценки   Хиксове
11D   16.05.2015 Класиране   Оценки   Хиксове
13E   17.05.2015 Класиране   Оценки   Хиксове
11E   17.05.2015 Класиране   Оценки   Хиксове
9E   17.05.2015 Класиране   Оценки   Хиксове

 

Статистика:

Брой участвали двойки (по регистрация):574
От тях уникални:215
Участвали клубове по спортни танци или държави:подробно
Брой участвали уникални български двойки на МТ:130