Untitled Document

ДП I и II ранг

03.07.2014 - 04.07.2014

Състезателни категории

Категория Дата Резултати
ДП I ранг - Съст. над 19 г. - La   04.07.2014 Класиране   Оценки   Хиксове
ДП I ранг - Съст. над 19 г. - St   04.07.2014 Класиране   Оценки   Хиксове
ДП I ранг - Съст. над 19 г. - Комбинация   03.07.2014 Класиране   Оценки   Хиксове
ДП I ранг - Младежи - La   04.07.2014 Класиране   Оценки   Хиксове
ДП I ранг - Младежи - St   04.07.2014 Класиране   Оценки   Хиксове
ДП I ранг - Младежи - Комбинация   03.07.2014 Класиране   Оценки   Хиксове
ДП I ранг - ЮСВ - La   05.07.2014 Класиране   Оценки   Хиксове
ДП I ранг - ЮСВ - St   04.07.2014 Класиране   Оценки   Хиксове
ДП I ранг - ЮСВ - Комбинация   03.07.2014 Класиране   Оценки   Хиксове
ДП I ранг - ЮМВ - La   05.07.2014 Класиране   Оценки   Хиксове
ДП I ранг - ЮМВ - St   04.07.2014 Класиране   Оценки   Хиксове
ДП I ранг - ЮМВ - Комбинация   03.07.2014 Класиране   Оценки   Хиксове
ДП I ранг - Деца II - La   04.07.2014 Класиране   Оценки   Хиксове
ДП I ранг - Деца II - St   04.07.2014 Класиране   Оценки   Хиксове
ДП I ранг - Деца II - Комбинация   03.07.2014 Класиране   Оценки   Хиксове
ДП I ранг - Деца I - La   04.07.2014 Класиране   Оценки   Хиксове
ДП I ранг - Деца I - St   04.07.2014 Класиране   Оценки   Хиксове
ДП I ранг - Деца I - Комбинация   03.07.2014 Класиране   Оценки   Хиксове
ДП I ранг - Съст. до 21 г. - La   05.07.2014 Класиране   Оценки   Хиксове
ДП I ранг - Съст. до 21 г. - St   05.07.2014 Класиране   Оценки   Хиксове
ДП I ранг - Съст. до 21 г. - Комбинация   03.07.2014 Класиране   Оценки   Хиксове
ДП I ранг - Сеньри - La   04.07.2014 Класиране   Оценки   Хиксове
ДП I ранг - Сеньри - St   04.07.2014 Класиране   Оценки   Хиксове
ДП II ранг - M - St   03.07.2014 Класиране   Оценки   Хиксове
ДП II ранг - A - La   03.07.2014 Класиране   Оценки   Хиксове
ДП II ранг - A - St   03.07.2014 Класиране   Оценки   Хиксове
ДП II ранг - 18A - La   03.07.2014 Класиране   Оценки   Хиксове
ДП II ранг - B - La   03.07.2014 Класиране   Оценки   Хиксове
ДП II ранг - B - St   03.07.2014 Класиране   Оценки   Хиксове
ДП II ранг - 18B - La   03.07.2014 Класиране   Оценки   Хиксове
ДП II ранг - 18B - St   03.07.2014 Класиране   Оценки   Хиксове
ДП II ранг - 15B - La   03.07.2014 Класиране   Оценки   Хиксове
ДП II ранг - 15B - St   03.07.2014 Класиране   Оценки   Хиксове
ДП II ранг - C   03.07.2014 Класиране   Оценки   Хиксове
ДП II ранг - 18C   03.07.2014 Класиране   Оценки   Хиксове
ДП II ранг - 15C   03.07.2014 Класиране   Оценки   Хиксове
ДП II ранг - 13C   03.07.2014 Класиране   Оценки   Хиксове
ДП II ранг - D   03.07.2014 Класиране   Оценки   Хиксове
ДП II ранг - 18D   03.07.2014 Класиране   Оценки   Хиксове
ДП II ранг - 15D   03.07.2014 Класиране   Оценки   Хиксове
ДП II ранг - 13D   03.07.2014 Класиране   Оценки   Хиксове
ДП II ранг - 11D   03.07.2014 Класиране   Оценки   Хиксове
ДП II ранг - 13E   03.07.2014 Класиране   Оценки   Хиксове
ДП II ранг - 11E   03.07.2014 Класиране   Оценки   Хиксове
ДП II ранг - 9E   03.07.2014 Класиране   Оценки   Хиксове

 

Статистика:

Брой участвали двойки (по регистрация):470
От тях уникални:184
Участвали клубове по спортни танци или държави:подробно