Untitled Document

Varna Open 2008

13.09.2008 - 14.09.2008

Състезателни категории

Категория Дата Резултати
IDSF Open Latin   13.09.2008 Класиране
IDSF Open Standard   14.09.2008 Класиране
Младежи - La   13.09.2008 Класиране
Младежи - St   14.09.2008 Класиране
ЮСВ - La   14.09.2008 Класиране
ЮСВ - St   13.09.2008 Класиране
ЮМВ - La   13.09.2008 Класиране
ЮМВ - St   14.09.2008 Класиране
Basic Only - Съст. над 16 г. - La   13.09.2008  
Basic Only - Съст. над 16 г. - St   14.09.2008  
Basic Only - ЮСВ - La   14.09.2008  
Basic Only - ЮСВ - St   13.09.2008  
Basic Only - ЮМВ - La   13.09.2008  
Basic Only - ЮМВ - St   14.09.2008  
Basic Only - Деца I+II - La   14.09.2008  
Basic Only - Деца I+II - St   13.09.2008  

Скейтинг - Varna Open 2008