Untitled Document

Ruse Open 2008

14.06.2008 - 15.06.2008

Състезателни категории

Категория Дата Резултати
IDSF Open Latin   14.06.2008 Класиране   Оценки   Хиксове
IDSF Open Standard   15.06.2008 Класиране   Оценки   Хиксове
Младежи - La   15.06.2008 Класиране   Оценки
Младежи - St   14.06.2008 Класиране   Оценки
ЮСВ - La   15.06.2008 Класиране   Оценки   Хиксове
ЮСВ - St   14.06.2008 Класиране   Оценки   Хиксове
ЮМВ - La   15.06.2008 Класиране   Оценки   Хиксове
ЮМВ - St   14.06.2008 Класиране   Оценки   Хиксове
Basic Open - Съст. над 16 г. - La   14.06.2008  
Basic Open - Съст. над 16 г. - St   15.06.2008  
Basic Open - ЮСВ - La   15.06.2008  
Basic Open - ЮСВ - St   14.06.2008  
Basic Open - ЮМВ - La   15.06.2008  
Basic Open - ЮМВ - St   14.06.2008  
Basic Open - Деца I+II - La   14.06.2008  
Basic Open - Деца I+II - St   15.06.2008