Untitled Document

Sliven Open 2008

17.05.2008 - 18.05.2008

Състезателни категории

Категория Дата Резултати
IDSF Open Latin   17.05.2008  
IDSF Open Standard   18.05.2008  
Младежи - La   17.05.2008 Класиране
Младежи - St   18.05.2008  
ЮСВ - La   18.05.2008  
ЮСВ - St   17.05.2008  
ЮМВ - La   17.05.2008  
ЮМВ - St   18.05.2008  
Сеньори I - St   17.05.2008  
Basic Open - Съст. над 16 г. - La   17.05.2008  
Basic Open - Съст. над 16 г. - St   18.05.2008  
Basic Open - Юноши - La   18.05.2008  
Basic Open - Юноши - St   17.05.2008  
Basic Open - Деца II - La   17.05.2008  
Basic Open - Деца II - St   18.05.2008  
Basic Open - Деца I - La   18.05.2008  
Basic Open - Деца I - St   17.05.2008  

Скейтинг - Sliven Open 2008