Untitled Document

Bulgarian Grand Prix

01.03.2008 - 02.03.2008

Състезателни категории

Категория Дата Резултати
IDSF Open Latin   02.03.2008  
IDSF International Open Standard   01.03.2008  
Младежи - La   02.03.2008 Класиране
Младежи - St   01.03.2008  
ЮСВ - La   01.03.2008  
ЮСВ - St   02.03.2008  
ЮМВ - La   02.03.2008  
ЮМВ - St   01.03.2008  
Деца I+II - La   01.03.2008  
Деца I+II - St   02.03.2008  
Basic Only - Съст. над 16 г. - La   02.03.2008  
Basic Only - Съст. над 16 г. - St   01.03.2008  
Basic Only - ЮСВ - La   01.03.2008  
Basic Only - ЮСВ - St   02.03.2008  
Basic Only - ЮМВ - La   02.03.2008  
Basic Only - ЮМВ - St   01.03.2008  
Basic Only - Деца II - La   02.03.2008  
Basic Only - Деца II - St   01.03.2008  
Basic Only - Деца I - La   01.03.2008  
Basic Only - Деца I - St   02.03.2008  

Скейтинг - Bulgarian Grand Prix 2008