Отчет за дейност и препоръки от Красимир Евтимов - Председател на БФСТ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Изминаха малко повече от два месеца, откакто бях избран на поста Председател на БФСТ. Заварих Федерацията в пълен финансов колапс и административни неуредици. С много финансови задължения към МФВС и различни институции, офис в пълен безпорядък и щатни служители от месеци не взимащи своите заплати. Заведени съдебни дела и финансови искове към БФСТ. За мое съжаление, истинското положение на федерацията надхвърли и най-песимистичните ми очаквания.

Въпреки пречките и спънките на определени среди от членове на Федерацията, успях на 30.09.2010г. да получа съдебно решение за своето вписване в СГС като Председател. Естествено това забави много от официалните срещи и разговори с представители на Министерството и лицата с искове към БФСТ.

За това кратко време успях да променя и да реша много от натрупаните проблеми, а именно:

 1. След преизчисляване и проверка на финансовите отчети за 2009г. по договор № 36-00-347/27.05.2009г. успях да променя финансовите задължения на БФСТ към МФВС от 18 000лв. на 4 220лв. за 2009г., съгласно писмо от Министерството с изх.№ 09-00-1265/4 от 16.09.2010г.
 2. След разговор със Зам. Министър Каменов, успях да обединя и разсроча задълженията на Федерацията от 2008г. и оставащото от 2009г. с нов договор, който ще влезе в сила от началото на 2011г.
 3. Покрих разходите за телефон, интернет, консумативи и задължения от началото на годината.
 4. Щатните служители получиха своите заплати до последния месец ( счетоводителя не беше получавал своето възнаграждение от месец декември 2009г., а техническият секретар – от юли тази година.)
 5. Счетоводната документация, която години наред никой не знаеше къде е - беше прибрана, подредена и описана в офиса на БФСТ в заключен шкаф и се получава срещу подпис и мое разрешение.
 6. След проведени многобройни разговори и срещи, фирма „Ен Джи Партнърс” оттегли своя иск за задължения на БФСТ към тях в размер на 91 400лв. съгласно писмо с № 14-2-0022-1 / 27.08.2010 г.
 7. Постигнах извън съдебно споразумение с бившият технически секретар, завел дело с № 38 927 / 2010г срещу БФСТ.
 8. Започна подготовка по организирането и откриването на Център за подготовка на треньорски и съдийски кадри.
 9. Отправих искови молби към Уникредит Булбанк за неправомерно теглене на пари от банковата сметка на БФСТ с № 14- 14- 006-10/ от дати 12.10.2010г. и 03.11.2010 г.
 10. Подобри се съществено техническата дейност на офиса, който вече има твърдо работно време.
 11. В този период няма закъснения във вътрешната и външна кореспонденция.
 12. Финансовите средства за клубовете в обществена полза, за първи път тази година стигнаха до тях.
 13. Най-накрая бяха внесени три месечни и шест месечни финансови отчети към МФВС.

Може би бих могъл да разреша много повече проблеми, ако не бяха безбройните инспирирани спрямо Федерацията жалби и сигнали до Министерството и инспектората.

Всичката тази мръсотия и проблеми, които се създават на БФСТ от няколко човека, води до пълното сриване на авторитета на Спортните танци. Огромното време и енергия в отговор на подобни писма, част от тях анонимни, спира решаването на много по-важни за настоящия момент задачи. Предполагам, че всичко това се прави с цел да се отнеме лиценза на Федерацията и за да се създаде нова аматьорска лига, която да не членува в IDSF.

Мисля, че е настъпил момента за Председател на БФСТ да бъде избран външен човек от средите на бизнеса, за да мога аз да се оттегля от всички ръководни постове. По моя молба настоящият УС депозира своите оставки в офиса на БФСТ. С това писмо депозирам и моята оставка , за да дам възможност за провеждане на Отчетно изборно събрание на БФСТ, на което да бъде избран нов Председател и нов УС. Настъпил е моментът за радикални промени в ръководството на Федерацията. Повечето от новите членове на УС не трябва да са треньори и съдии, а да са хора от бизнеса, политиката, медиите, хора с юридическо и икономическо образование. Надявам се членовете на Общото събрание да изберат нови лица, които със своите връзки, възможности, финанси и контакти да доведат Федерацията до цялостното излизане от настоящата криза.

Гр. София
10.11.2010 г.

Красимир Евтимов
Председател на БФСТ

Публикувано на: 10.11.2010