БФСТ с двама заместник председатели

На 28.12.2006 г. се състоя първото заседание на новоизбрания Управителен съвет на БФСТ.

В съответствие с последните промени в Устава на Федерацията, които вече позволяват повече от един заместници, Управителният съвет избра двама заместник председатели на Българската федерация по спортни танци:

  • Светозар Жеков
  • Румен Йорданов

Нека пожелаем на тях, както и на цялото ръководство на БФСТ ползотворна и успешна работа през предстоящия им мандат на управление!