Годишно общо събрание на БФСТ

На 16.12.2006 г. в град София се проведе годишното отчетно изборно общо събрание на БФСТ. На него беше приет нов устав на Федерацията, който до няколко дни ще бъде публикуван на Официалния сайт на БФСТ.

Бяха избрани следните ръководни органи:

Председател на БФСТ:

  • Иван Атанасов

Членове на УС:

  • Светозар Жеков
  • Дойка Апостолова
  • Румен Йорданов
  • Сами Биджерано
  • Анастасия Петрова
  • Петър Милчев
  • Пламен Петров - завеждащ връзки с медиите
  • Христо Христозов - юрисконсулт на БФСТ

На първото заседание на УС ще бъде определен Заместник председателя.