Нови цени за музикално оформление на турнири

На вниманието на всички организатори на турнири по спортни танци в България:

От 01.02.2008 г. влизат в сила нови тарифи за услугата музикално оформление, предоставяна от фирма "Вихрен" ЕООД, както следва:

Открити турнири, зонови и отборни първенства:

  • за еднодневен комплекс: 150 лева;
  • за двудневен комплекс: 280 лева;
  • за повече от 2 дни: по 120 лева за всеки допълнителен ден.

Международни турнири, държавни първенства, турнири от веригата "Купа България":

  • 150 лева на ден.

Горните цени са валидни за продължителност на работния ден до 10 часа, включително пробата на дансинга и награждаването. Над това времетраене, заплащането е по 15 лева на допълнителен час.

Съпътстващи мероприятия като лекции, семинари и др.:

  • 50 лева за мероприятие до 4 астрономически часа.;
  • над тази продължителност - по 10 лева за всеки допълнителен час.

Пътните разходи за 1 лице от гр.Варна до мястото на турнира се заплащат допълнително. Организаторите имат ангажимент да осигурят необходимия брой нощувки и хранене по време на мероприятието за тяхна сметка.

Публикувано на: 09.01.2008