Във връзка с новата заповед на Министъра на здравеопазването

У В Е Д О М Л Е Н И Е

Уважаеми председатели на клубове, състезатели, треньори, съдии, родители, приятели на спорните танци,

Във връзка с новата заповед на Министъра на здравеопазването, публикувана вчера следобяд /27.10./ и касаеща недопускането на публика на спортни турнири, Ви гарантираме, че ще бъдат положени всички усилия за нормално провеждане на Държавното първенство при тези нови обстоятелства. Програмата на турнира ще бъде съобразена с необходимостта по едно и също време в залата да има минимум състезатели и придружаващи ги лица. Във връзка сме и с компетентните органи по този въпрос. След разговори с РЗИ - София е получено разрешение, за всеки клуб по спортни танци да присъстват по двама негови представители, както и за всяка двойка състезатели да има по един придружител-родител (за подпомагане при преобличане, прически и др.)

Вече е осигурено и ползването на допълнителна голяма зала в рамките на зала "Универсиада", в която двойките да се преобличат, подготвят и загряват на безопасно разстояние една от друга. Родителите-придружители ще се допускат единствено в тази зала, а в залата на състезанието, могат да присъстват представителите на клубовете, както и участниците, които ще се състезават в момента. За удобство, в залата за загрявка ще бъде поставен екран, на който ще се излъчва шампионата в реално време.

При ново развитие на ситуацията ще бъдете своевременно информирани. Разчитаме на Вашето разбиране и търпение.

С Уважение,

Председател на БФКСТ
Георги Найденов
28.10.2020 г.    

Публикувано на: 28.10.2020