- 15.06.2013 .


2013

, ""

:

 • 9E, 11E, 13E
 • 11D, 13D, 15D, 18D+D
 • 13C, 15C, 18C+C
 • 15B-La, 15B-St, 18B+B-La, 18B+B-St
 • 18A+A-La, 18A+A-St
 • -St

:

 • 9 . - Ch, J, W, Q
 • 11 . - Ch, R, J, W, T, Q
 • 13 . - Ch, R, J, W, T, Q

:

15 2013 . - .

:

:
:

:
15.06.2013 . ()
10:00 : 9E, 11E, 11D, 13C, 18C+C, 18B+B-La, 18B+B-St, ,
11:30
13:00
14:00 : 13, 13D, 15D, 18D+D, 15C, 15B-La, 15B-St, 18+-La, 18+-St, -St
14.15 .
15:30

:

 • 20 E, D C
 • 20 B, A -
 • 30 B A -
 • 8
 • 14

:

 • 5

VIP :

 • 10

: - 13.06.2013 .

On-line :

:

: []

:

./ 052 648 800
. 088 833 5364 - .
e-mail: varnadance@mail.bg