DanceSport in Bulgaria | Competitions


ПЛОВДИВ - 14.05.2005 г.

Открит републикански турнир
по спортни танци

под почетния патронаж на кмета на гр. Пловдив - д-р Иван Чомаков

организиран от БФСТ и КСТ "Рамона"

Възрастови групи и класове:

  • 9D, 11D, 13D, 18D+D
  • 11C, 13С, 18С+С
  • 15B-La, 15B-St, 18B+В-La, 18B+В-St
  • 18A+A-La, 18A+A-St

Дата и място на провеждането: 14 май 2005 г. в спортна зала “Строител“ – гр. Пловдив.

Съдийска комисия: по предложение на БФСТ.

Програма на турнира:

 14.05.2005 г. (събота)
I част - турнир за класове - 9D, 11D, 13D, 18D+D, 11C, 13С
08:30 - 09:30 Регистрация
09:00 - 10:00 Проба на дансинга
10:00 Начало на турнира
13:00 Финали и награждаване

II част на концерта турнир за класове - 18C+C, 15B-La+St, 18B+B-La+St, 18A+A-La+St

14:00 - 15:00 Регистрация
15:00 - 16:00 Проба на дансинга
16:00 Начало на турнира
18:00 Финали и награждаване

Такса за участие:

  • 20 лв. на двойка - за класове D и C
  • 16 лв. на двойка - за клас B и A за една дисциплина
  • 25 лв. на двойка - за клас B и A за двете дисциплини

Краен срок за заявки: 12.05.2005 г.

Заявки:

гр. Пловдив
ул. “3-ти март“ № 1, ет. 2, ап.14
Недялка Йорданова

тел. 032 627 623, 089 849 6820 - Недялка Йорданова
тел. 032 836 320, 088 826 3778 - Антония Георгиева